Narty - skionline.pl
Jump to content

Słowacja - nowe inwestycje


leitner
 Share

Recommended Posts

 • 3 weeks later...

Strbske Pleso miało już chyba milion różnych planów rozwoju. Ostatnio ogłoszono takie "grube". Problemem jest to, że teren potencjalnej inwestycji znajduje się w strefie o najwyższym stopniu ochrony przyrodniczej, więc pomijając aspekt finansowy (25 mln EUR), łatwo nie będzie. W każdym razie więcej info tutaj:

https://www.aktuality.sk/clanok/620104/prichadza-dalsi-pokus-prebudovat-tatry-na-lunapark/?utm_source=cas.sk&utm_medium=zona-hp&utm_content=box-aktuality-hp&utm_campaign=cross

A mapka wygląda tak - tadam:

image.thumb.png.5600a35e3ceff121944243076ca82a30.png

 

Edited by Cosworth240
 • Like 5
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

TMR wydało wczoraj komunikat podsumowujący okres świąteczny na Słowacji. Można tam również poczytać o nowych inwestycjach, przy czym ton tej notki świadczy o tym, że TMR ma generalnie problemy z dalszym rozbudowywaniem swoich ośrodków na Słowacji ze względu na papierkologię i uwarunkowania środowiskowe. 

W komunikacie wskazali, że ośrodki takie jak Jasna osiągają w okresach świątecznych swoje maksymalne moce przerobowe, więc aby kontrolować ilość narciarzy TMR zdecydował się na wprowadzenie "cen dynamicznych", co jak sami przyznają spotkało się z negatywną reakcją ich klientów. Uważają jednak, że bez rozbudowy ośrodków jest to efektywny system kontroli ilości osób w ośrodkach, więc jak rozumiem chyba pomysłu nie zarzucają, bo ton jest taki - klientom się nie podoba, ale bez rozbudowy nie mamy wyjścia...

W zakresie planów:

Łomnica - chcą się skoncentrować na rozbudowie parkingów i odciążeniu Łomnicy od ruchu; mowa jest o odnowieniu/odbudowie części ośrodka o nazwie Jamy (zachodnia cześć ON), gdzie także byłby parking i stworzył by się kolejny punkt wsiadkowy.

Stary Smokovec - mowa o tym, że chcieliby rozbudować tamtą część, bo obecnie jest mało atrakcyjna, ale twierdzą że będzie niełatwo z uwagi na uwarunkowania środowiskowe; w komunikacie przypominają o tradycjach narciarskich w tamtej części Tatr, włącznie z organizacją Pucharu Świata w przeszłości; Ewidentnie mają chrapkę, żeby coś tu robić, ale ekologia stoi na przeszkodzie.

Szczyrbskie Pleso - o pomysłach pisałem w poście już kiedyś wcześniej. Twierdzą, że nowe kolejki mają lepiej połączyć centralny parking z ON, ale także mają umożliwić połączenie kolejami linowymi pomiędzy dworcem kolejowym i autobusowym a ON, co ma spowodować że ludzie będą rezygnować z samochodów na rzecz komunikacji masowej, co ma w założeniu być dobre dla środowiska;

Jasna - zwracają uwagę na niedobory wody i konieczność zbudowania nowego zbiornika - obecny wystarcza na max. 2 dni śnieżenia, co uniemożliwia szybsze otwieranie tras - wskazują, że w tym roku zbyt wolno otwierali ośrodek i jego trasy, ale niedobory wody nie pozwoliły ma cokolwiek więcej; plany budowy nowego zbiornika są i zostały zgłoszone, ale wymagają zmiany w miejscowym planie zagospodarowania, a ta zmiana się nie dokonała i nie wiadomo, czy dokona; problem jest także z nową trasą Lukova-Otupne oraz gondolą Biela Put - Priehyba - jest problem z pozwoleniami i mowa, że być może konieczne będzie rozpoczęcie całej procedury środowiskowej od nowa.

Generalnie - plany są, pozwoleń brak.

Oto oryginalna treść komunikatu:

Situácia v tatranských strediskách počas sviatkov
(VYSOKÉ TATRY / JASNÁ, 3. januára 2019) – Najväčšie lyžiarske strediská vo Vysokých a Nízkych Tatrách, ktoré prevádzkuje spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s., zvládli vysokú návštevnosť v tradične najsilnejšom „zlatom týždni“ plynulo a bez vážnejších problémov. Vzhľadom na preplnenosť zjazdoviek a dopravný kolaps, ktoré sprevádzali sviatočné dni v Tatrách v uplynulých rokoch, sa TMR rozhodla pristúpiť k zmene cenovej politiky a prejsť na systém flexibilných cien. To malo za následok, že kvôli veľkému záujmu sa ceny skipasov v špičkových dňoch vyšplhali až na úroveň 49 až 60 eur, čo sa stretlo s negatívnou odozvou u mnohých lyžiarov. Na druhej strane, aj pri dlhodobo poddimenzovanej infraštruktúre nevznikol v žiadnom tatranskom stredisku dopravný kolaps a optimálna obsadenosť zjazdoviek umožňovala komfortnú a bezpečnú lyžovačku. Ak sa kapacita tatranských stredísk nezmení a neodstránia sa úzke miesta v doprave a pohybe návštevníkov, zvyšovanie cien skipasov bude preto v budúcnosti jediným spôsobom, ako zvládnuť nápor návštevníkov.

 

„V blízkosti všetkých existujúcich horských stredísk v Tatrách existuje stále nevyužitý potenciál na rozvoj cestovného ruchu a zimných športov. Rozptyl na väčšom území a do viacerých lokalít by pre lyžiarov znamenal väčší komfort, vyššiu bezpečnosť a v neposlednom rade aj lepšie ceny,“ hovorí generálny riaditeľ a predseda predstavenstva TMR Bohuš Hlavatý. Situácia vyústila až do stavu, že cez Gopass bolo možné kúpiť si cez sviatky oveľa lacnejšie skipasy aj do Álp na ľadovec Mölltaler, než do Tatranskej Lomnice či na Štrbské Pleso.

Aj táto zima ukazuje, že čoraz väčšou výzvou je garancia snehu, kvôli čomu mnohé strediská nedokázali včas zasnežiť všetky zjazdovky a poskytnúť lyžiarom plnú kapacitu. Úzkym miestom v strediskách zostáva doprava, a to najmä riadenie príjazdu návštevníkov do stredísk a, pri nedostatku iných spôsobov prepravy (verejná doprava, lanovky), aj parkovacie kapacity.

„Za TMR sme už predložili viaceré návrhy a zámery na rozvoj alebo lepšie fungovanie stredísk, ale nevyjasnené pravidlá pre rozvoj cestovného ruchu na území TANAPu a mnohé ďalšie obštrukcie nám znemožňujú ich realizáciu v blízkej budúcnosti. Preto sa zdá, že jedinou cestou pre zvládnutie rastúcej návštevnosti bude aj do budúcna cenová regulácia. Ak chceme, aby sa v Tatrách kvalitne lyžovalo aj o niekoľko rokov, tradičné strediská cestovného ruchu musia dostať priestor hovoriť o svojom potrebnom rozvoji,“ dopĺňa B. Hlavatý.

Situácia v jednotlivých horských strediskách v Tatrách:

TATRANSKÁ LOMNICA A ŠTRBSKÉ PLESO

 

 • Po niekoľkých náročných rokoch, strediská vo Vysokých Tatrách zvládli vďaka cenovej politike sviatočný nápor turistov na konci roku 2018 plynulo, netvorili sa výrazné dopravné zápchy a nenastal dopravný kolaps. Aj napriek tomu boli všetky parkovacie plochy beznádejne obsadené.
   
 • Rozvojové projekty: V Tatranskej Lomnici predložila spoločnosť TMR návrh obnoviť niekdajšie stredisko Jamy. Jeho súčasťou by bolo nové parkovisko na západnom okraji Tatranskej Lomnice a nová zastávka TEŽ. Zároveň bol opätovne predložený už v minulosti schválený projekt novej lanovky a zjazdovky nad Botanickou záhradou v Tatranskej Lomnici, ktorá by v tomto stredisku vytvorila druhý nástupný bod na východnom okraji mesta. Oba tieto zámery by vytvorili širšiu ponuku lyžovania, a to naviac na územiach, kde má lyžovanie tradíciu. Vybudovaním dvoch nástupných bodov by sa zásadne znížil počet prejazdov vozidiel centrom Lomnice, a tak sa odstránilo riziko dopravnej zápchy.
   
 • Rozvojové projekty: Na Štrbskom Plese je na stole návrh od spoločnosti 1. Tatranská, ktorý okrem nových zjazdoviek navrhuje „dotiahnuť“ lanovku čo najbližšie nielen k parkovacím plochám na centrálnom parkovisku, ale aj k železničnej stanici a autobusovej stanici. Tým by sa docielilo, že návštevníci budú pri prístupe do strediska môcť využívať v oveľa väčšej miere hromadnú dopravu, čo pomôže dopravnej situácii aj životnému prostrediu.

 

STARÝ SMOKOVEC

 

 • V Starom Smokovci dnes neexistuje adekvátna ponuka lyžovania, ale ako v jedinom tatranskom stredisku tam počas tohtoročných sviatkov nastal problém s dopravou z dôvodu vysokého záujmu o návštevu atrakcie Tatranský ľadový dóm. Ten denne navštívilo viac ako 5 000 osôb, čo z hľadiska súčasných kapacít dopravnej infraštruktúry prekračuje možnosti strediska.
   
 • Rozvojové projekty: V prípade Smokovcov má TMR už dlhodobo záujem o obnovenie lyžovania a „vytvorenie“ zimnej sezóny v lokalite, kde sa v minulosti dokonca uskutočnil Svetový pohár v lyžovaní. Idea prepojiť stredisko v Smokovcoch so strediskom v Tatranskej Lomnici mala zase za cieľ zvýšiť atraktívnosť oboch stredísk a zároveň znížiť dopravné zaťaženie medzi nimi. Vybudovanie strediska, ktoré by prispelo aj k lepšiemu rozptylu lyžiarov a návštevníkov v Tatrách počas sezóny, nie je však aktuálne možné kvôli neodôvodnenému rozšíreniu územia európskeho významu v okolí Starého Smokovca.

 

JASNÁ NÍZKE TATRY

 

 • V najnavštevovanejšom slovenskom lyžiarskom stredisku Jasná dosiahla návštevnosť počas troch najsilnejších dní tohtoročného „zlatého týždňa“ takmer 100 % možnej únosnej kapacity strediska. Prevádzky a lanovky fungovali v maximálnej možnej kapacite, problémom strediska sú ale nedostatočné kapacity pre zasnežovanie. To malo za následok, že stále nie sú otvorené všetky zjazdovky.
   
 • Rozvojové projekty: V Jasnej je dnes k dispozícii iba nádrž, ktorá stačí na zasnežovanie na max. 2 dni. Následne sa musí využívať iba povrchová voda, ktorá priteká v malom množstve, a preto aj otváranie zjazdoviek trvá dlhšie a deje sa postupne. Už takmer 3 roky je pripravený návrh na vybudovanie novej nádrže s väčšou kapacitou, ale k jej realizácii je potrebná zmena územného plánu, ku ktorej stále nedošlo. 

  TMR predložila aj návrh novej zjazdovky č. 15 Luková – Otupné a novej lanovky na Priehybu, po ktorej už mnoho rokov volajú lyžiari, ale projekt sa nehýbe už niekoľko rokov. Kvôli rôznym obštrukciám teraz dokonca hrozí, že sa začne posudzovať úplne od začiatku v novom konaní EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie). 

  Všetky vyššie spomenuté projekty by pomohli cestovnému ruchu v Tatrách, ubytovateľom v regióne a v konečnom dôsledku by mali pozitívny dopad aj na tatranské prostredie. Rozptyl návštevníkov na väčšom území a do viacerých lokalít by znamenal menší nápor na vybrané lokality a návštevníkom by priniesol komfort a vyššiu bezpečnosť na zjazdovkách, a v neposlednom rade aj lepšie ceny. Tradičné strediská cestovného ruchu v Tatrách musia dostať priestor na rozumný a potrebný rozvoj.
 • Like 6
 • Thanks 6
Link to comment
Share on other sites

2 godziny temu, Zibi28 napisał:

Dzięki za fajne info. Wynika z komunikatu że mają kasę na inwestycje. I bardzo logicznie poprawiają działanie ośrodków. Również tego w Szczyrku.  

Na stronie TMR można znaleźć ich regularne raporty finansowe. Ostatni pokazuje stan na połowę 2018 roku:

http://tmr.sk/data/upload/short.messages/polrocna-sprava-2017-18_8_20180629_133530.pdf 

Obroty rosną. Zyski są. Fakt, że ich zadłużenie też "robi wrażenie", no ale jak się rozwijasz, to bierzesz kredyty.

Inwestycji w 2018 roku planowali w sumie 40 mln EUR, z czego Szczyrk miał dostać 17 mln, a ich ośrodki na Słowacji 15 mln. Generalnie stale w coś inwestują - teraz doszedł Jested koło Liberca w Czechach (dzierżawa na 10 lat  z opcją na kolejne 10); jakieś tam pole golfowe; kręcą się wokół inwestycji w Austrii - Nassfeld, choć tam mają problemy ze sfinalizowaniem tej sprawy.

 • Like 2
Link to comment
Share on other sites

11 godzin temu, Cosworth240 napisał:

Na stronie TMR można znaleźć ich regularne raporty finansowe. Ostatni pokazuje stan na połowę 2018 roku:

http://tmr.sk/data/upload/short.messages/polrocna-sprava-2017-18_8_20180629_133530.pdf 

Obroty rosną. Zyski są. Fakt, że ich zadłużenie też "robi wrażenie", no ale jak się rozwijasz, to bierzesz kredyty.

Inwestycji w 2018 roku planowali w sumie 40 mln EUR, z czego Szczyrk miał dostać 17 mln, a ich ośrodki na Słowacji 15 mln. Generalnie stale w coś inwestują - teraz doszedł Jested koło Liberca w Czechach (dzierżawa na 10 lat  z opcją na kolejne 10); jakieś tam pole golfowe; kręcą się wokół inwestycji w Austrii - Nassfeld, choć tam mają problemy ze sfinalizowaniem tej sprawy.

Wielkość firmy robi wrażenie. Przy tej skali działalności inwestycja w Szczyrk nie jest niczym przesadzonym. Chyba w swoich ośrodkach dochodzą już do kresu możliwości  inwestycyjnych. W tym kontekście Szczyrk ma jeszcze duży potencjał inwestycyjny. A ON czym większy tym większym staje się magnesem. T że Słowacy powinni nas jeszcze nie raz pozytywnie zaskoczyć. A konkurencja za bardzo nie ma wyjścia i nam znowu coś fajnego dobudują.  

Link to comment
Share on other sites

11 godzin temu, Zibi28 napisał:

Wielkość firmy robi wrażenie. Przy tej skali działalności inwestycja w Szczyrk nie jest niczym przesadzonym. Chyba w swoich ośrodkach dochodzą już do kresu możliwości  inwestycyjnych. W tym kontekście Szczyrk ma jeszcze duży potencjał inwestycyjny. A ON czym większy tym większym staje się magnesem. T że Słowacy powinni nas jeszcze nie raz pozytywnie zaskoczyć. A konkurencja za bardzo nie ma wyjścia i nam znowu coś fajnego dobudują.  

Jak jestem na Chopoku na południowej stronie, to rozglądając się po okolicznych górkach mam nieodparte wrażenie, że można by tam "machnąć" jeszcze naprawdę sporo fajnych tras. Tu oczywiście jest zagwozdka, bo z jednej strony przyrody żal, z drugiej dodatkowe 20-30 km tras przyjąłbym z radością. Inna sprawa, że nigdy nie słyszałem aby TMR miał plany rozbudowy ośrodka w tamtą stronę.

Były plany - oficjalnie nie TMRu - aby zbudować wiele nowych tras od północy w kierunku jakby na Derese. Plany zakładały naprawdę sporo tras ALE szanse temu projektowi dawano nikłe z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze.

Edited by Cosworth240
Link to comment
Share on other sites

1 godzinę temu, Cosworth240 napisał:

Jak jestem na Chopoku na południowej stronie, to rozglądając się po okolicznych górkach mam nieodparte wrażenie, że można by tam "machnąć" jeszcze naprawdę sporo fajnych tras. Tu oczywiście jest zagwozdka, bo z jednej strony przyrody żal, z drugiej dodatkowe 20-30 km tras przyjąłbym z radością. Inna sprawa, że nigdy nie słyszałem aby TMR miał plany rozbudowy ośrodka w tamtą stronę.

Były plany - oficjalnie nie TMRu - aby zbudować wiele nowych tras od północy w kierunku jakby na Derese. Plany zakładały naprawdę sporo tras ALE szanse temu projektowi dawano nikłe z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze.

Sam dopowiem to o czym powyżej pisałem - spółka, która stara się o budowę nowych tras w Jasnej nazywa się Skilandia i złożyła w 2016 roku papiery o uzgodnienia środowiskowe. Mają plany 3-4 krzeseł 4-os plus gondola. Wiele osób uważa, że te plany są zupełnie od czapy. Biorąc pod uwagę obecny problemy z uzgodnieniem przez TMR przebiegu trasy Lukova-Otupne (konieczność wycięcia 9ha lasu w parku narodowym), to moim zdaniem to się raczej nie uda. Na mapie wygląda to tak - to czerwone to ma być inwestycja tej całej Skilandii - niebieskie to trasy TMR:

image.png.2ba177ecc2f44db7058453c741962aa1.png

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

38 minut temu, Cosworth240 napisał:

Sam dopowiem to o czym powyżej pisałem - spółka, która stara się o budowę nowych tras w Jasnej nazywa się Skilandia i złożyła w 2016 roku papiery o uzgodnienia środowiskowe. Mają plany 3-4 krzeseł 4-os plus gondola. Wiele osób uważa, że te plany są zupełnie od czapy. Biorąc pod uwagę obecny problemy z uzgodnieniem przez TMR przebiegu trasy Lukova-Otupne (konieczność wycięcia 9ha lasu w parku narodowym), to moim zdaniem to się raczej nie uda.

Swego czasu w internecie były dostępne różne mapki tej inwestycji, między innymi geologiczna, hydrologiczna, fauny floty oraz jeszcze kilka innych, również foto dokumentacja terenu.
Jeśliby ktoś chciał to mam to wszystko na dysku, mogę przesłać. 

Link to comment
Share on other sites

 • 8 months later...

Strbske Pleso

Budowana inwestycja trochę mało narciarska, ale łączy się z całym kompleksem narciarsko-turystycznym w Strbskim Plesie.
Ostatnio jest moda na wszelkie wieże / kładki widokowe. Budują więc i tam. Ma być gotowa na lato 2020.
Lokalizacja wieży - przy skoczniach na miejscu starego boiska. 

VuSxR6YDTs2JOM4HSLRGTA_2560.thumb.jpg.e3c290771b2a0cd1532068e04fbf7aba.jpg
EekqGcACQmrO2-TbbgbL5w.2560_trbsk-pleso-4-september-2019-Ve-u-stavaj-na-mieste-b-val-ho-kvarov-ho-futbalov-ho-ihriska.thumb.jpg.3229c6d41ae7f104765dfc5fd122ba52.jpg

 • Like 6
Link to comment
Share on other sites

19 minut temu, mysiauek napisał:

Zastanawiam się na cholerę w tym miejscu taka wieża?

53m to nie tak wysoko a sama wieża nie na szczycie... dziwne...

Moim zdaniem lepiej byłoby przerobić wieże rozbiegową dużej skoczni narciarskiej (nieużywanej od kilkunastu lat) i tam zrobić jakąś platformę widokową, bo tak to stoi i niszczeje a przywrócić jej do skoków narciarskich chyba nie zamierzają.

 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

 • 7 months later...

Z ciekawostek - właśnie wyczytałem, że stojąca w Schladming kolej 4-os wyprzęgana Laerchkogelbahn ma zostać zastąpiona nową wypasioną koleją 6-os Leitnera. Stara kolej - vide film youtube - ma zostać jeszcze przed kolejnym sezonem narciarskim przeniesiona do ośrodka Zuberec Janovky i działać już na Słowacji. Oczywiście nie wiadomo, czy obecna sytuacja, która ma wpływ na logistykę, łańcuchy dostaw, pozwolenia itd. nie zrewiduje tych planów, ale podobno Austriacy są zdeterminowani, żeby u nich projekt wymiany kolei ruszył w tym roku... 

 

 • Like 3
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

Nowa gondola Chopok Jasna Biela Put – Priehyba

4.mapa_strediska_Jasna.jpg.d91d2ad598aca42208c503a67ff03083.jpg

W Jasnej rozpoczęto budowę długo oczekiwanej kolejki linowej, która miałaby usunąć najbardziej newralgiczny punkt w ruchu w północnej części tego największego ośrodka narciarskiego na Słowacji. Jednocześnie rozpoczęto nową tradycję znaną z zagranicznych kurortów narciarskich – legendarna trasa nr 1, znana dotychczas jako Pretekárska, będzie od teraz nosić imię najbardziej utytułowanej słowackiej narciarki – Petry Vlhovej.

csm_02.Biela_put_-Priehyba_dolna_stanica_cbe5347ae3.thumb.jpg.e3090687da80b84a6d70c912432d194c.jpg

csm_01._Biela_put_-_Priehyba._objekt_dolna_stanica_b325bf41be.thumb.jpg.5bfb351f8cf63f67713e6d0584226457.jpg

csm_03.Biela_put-_Priehyba_-_horna_stanica_c356ff61e5.thumb.jpg.9f2a8f37e5ea4acebe6419962d499c25.jpg

priehyba-8.thumb.jpg.02bf19a1bd2dd89bcd3693be3522268f.jpg
 
priehyba-9-s-odrazom.thumb.jpg.0a229bcef398514fbb03667620c79885.jpg
 
 
 

Nową kolejkę linową, która kursować będzie na trasie Biela Púť – Priehyba, TMR planuje wybudować do przyszłorocznego sezonu zimowego. Będzie to 15-osobowa kolejka gondolowa, taka jak kursuje już po południowej stronie Chopoka. “Musieliśmy usunąć największy problem w transporcie narciarzy i turystów na Priehybę z Bielej Púti. W miejscu przesiadki z dotychczasowej czteroosobowej kanapy na wyciąg Twinliner, regularnie tworzą się długie kolejki i czasami trzeba czekać ponad godzinę. „Dlatego szukaliśmy najbardziej efektywnego rozwiązania o jak najmniejszym wpływie na środowisko”  "Pierwotny projekt kolejki linowej na Priehybę zaczęliśmy przygotowywać już w 2009 roku. Był jednak znacznie bardziej skomplikowany, bardziej kosztowny, a przede wszystkim wymagałby większej ingerencji w środowisko naturalne ze względu na konieczność powstania nowej trasy, aby dotrzeć do dolnej stacji kolejki nad Lúčkami. Właśnie z tych powodów od 2015 roku zaczęliśmy koncentrować się na przygotowaniach wersji minimalistycznej – samej kolejki linowej z Bielej Púti, co oznacza 7 razy mniejszą ingerencję w środowisko,“ 

Nowa kolej gondolowa ze stacją dolną już na parkingu, powinna stworzyć bezpośrednie połączenie na Priehybę. Docenią to nie tylko narciarze, ponieważ latem ułatwi także transport osobom niepełnosprawnym i rodzinom z wózkami. Gondola będzie również główną linią transportową dla zaopatrzenia restauracji, co znacznie ograniczy jazdę ratraków i będzie mieć mniejszy wpływ na środowisko. 

Ośrodek narciarski Jasna uroczyście przedstawił też nową nazwę najpopularniejszej trasy zjazdowej w ośrodku. Trasa znana jako nr 1 lub Pretekárska będzie od przyszłego sezonu zimowego nosiła imię najbardziej utytułowanej słowackiej narciarki alpejskiej – zwyciężczyni Pucharu Świata - Petry Vlhovej. 

Ważne liczby i fakty dotyczące nowej kolejki gondolowej Biela Púť - Priehyba:  

 • 15 mln EUR - kwota inwestycji
 • 2800 osób/godz. - zdolność przewozowa 15 osob. gondoli Biela Púť- Priehyba  
 • 930m – długość kolejki Biela Púť – Priehyba
 • 250 osób/godz. - aktualna przepustowość wyciągu Twinliner
 • 7,57 ha – zmniejszenie obszaru objętego budową kolejki w stosunku do pierwotnego projektu
 • 2,4 ha – dodatkowe wysadzenie drzew   
 • 1,5 godziny - czas oczekiwania na wyciąg Twinliner w godzinach szczytu
 • 1,2 ha – obszar objęty budową nowej kolejki linowej
 • Like 4
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

 • 11 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

www.trentino.pl skionline.tv
partnerzy
ispo.com WorldSkiTest Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Wypożyczalnie i Centra testowe WinterGroup Steinacher und Maier Public Relation
Copyright © 1997-2021
×
×
 • Create New...