Narty - skionline.pl
Jump to content
moruniek

Intensywne działania na śląskiej S1. Podpisujemy umowę i ogłaszamy przetargi na kolejne odcinki

Recommended Posts

Intensywne działania na śląskiej S1. Podpisujemy umowę i ogłaszamy przetargi na kolejne odcinki

10-10-2019

Zgodnie z podpisaną umową, nowy 8,5-kilometrowy odcinek Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki) powstanie w 34 miesiące. Ponadto ruszają pierwsze 2 przetargi na budowę odcinków S1 od węzła Kosztowy II do węzła Oświęcim oraz od węzła Oświęcim do Dankowic.

umowa podpisana. Jakie obowiązki wykonawcy?

Wykonawca odcinka Przybędza - Milówka (obejście Węgierskiej Górki) w pierwszej kolejności opracuje dokumentację projektowo-wykonawczą, uzyska niezbędne decyzje umożliwiające wykonanie robót budowlanych, a następnie wykona prace budowlane. Ostatnim elementem będzie przeprowadzenie procedury kontrolnej, której efektem będzie otrzymanie decyzji zezwalającej na dopuszczenie do użytkowania zbudowanego odcinka drogi.

 

Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 1 378 952 702,84 zł brutto. Inwestycja będzie realizowana w formule „Projektuj i buduj”.

 

Kluczowe połączenie w ramach Transeuropejskiej Sieci Transportowej S1%20Przyb%C4%99dza%20-%20Mil%C3%B3wka-0 

Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku obwodnicy Węgierskiej Górki jest jednym z kluczowych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), które zapewni bezpośrednie szybkie połączenie na trasie Bielsko-Biała - granica polsko-słowacka (Zwardoń) - Svrcinovec (powiat Czadca, Słowacja).

 

Ta droga ekspresowa znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej i przebiegającej w osi priorytetowej TEN-T nr 25 „oś drogowa Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń”. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe, poza granicami Polski, jest słowacka autostrada D3 relacji Żylina - Skalite.

 

Dwa przekroje i dwa tunele

Droga S1 na odcinku Przybędza - Milówka będzie posiadała dwa typy przekroju:

 • jednojezdniowy o długości 3,7 km na odcinku przed i za tunelami, wyposażony w jedną jezdnię składająca się z dwóch pasów w każdym kierunku,
 • dwujezdniowy o długości 4,8 km na odcinku tunelowym oraz miedzy tunelami, wyposażony w dwie jezdnie po dwa pasy ruchu.

Długość tuneli to ok. 830 m i 1000 m.

Węzły Przybędza i Milówka, wykonane częściowo w ramach budowy sąsiednich odcinków, rozbudowane zostaną o dodatkowe łącznice, umożliwiające pełne skomunikowanie z pozostałymi drogami.  

 

....

 

Ogłaszamy przetargi na 28 kilometrów drogi ekspresowej S1 odc.%20I%20S1%20Kosztowy%20-%20O%C5%9Bwi 

Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą realizować zadania w formule „Projektuj i buduj”, co oznacza, że w ramach zadania zaprojektują i wykonają nowe odcinki drogi oraz uzyskają wszystkie niezbędne decyzje pozwalające na użytkowanie trasy. Umowy z wykonawcami, przy braku odwołań, planujemy podpisać w kwietniu 2020 roku. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2021-2023.

W przetargu zastosowaliśmy kryteria udzielenia zamówienia, gdzie cena stanowi 60%, przedłużenie okresu gwarancji jakości 30%, a termin realizacji kontraktu 10%.

 

odc.%20II%20S1%20O%C5%9Bwi%C4%99cim%20-% Wymagamy, aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 

Cztery odcinki

Te zamówienia to pierwsze z czterech odcinków realizacyjnych S1, które planujemy ogłosić jeszcze w tym roku. W październiku ogłosimy jeszcze przetarg dla III odcinka trasy S1 z Mysłowic do Bielska-Białej, zaś przetarg na budowę odcinka IV planowany jest do ogłoszenia w grudniu br. Wszystkie odcinki realizowane będę w formule „Projektuj i buduj”.

 

Odcinki realizacyjne dla S1 od Mysłowic do Bielska-Białej

Odcinek I: węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła), w zakres którego wchodzą: 

 • droga ekspresowa o długości 12,865 km
 • obwodnica Bierunia o długości 2,1 km
 • trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń
 • jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód (klasa II) oraz Lędziny Zachód (klasa III)

Odcinek II: węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice, w zakres którego wchodzą: 

 • droga ekspresowa o długości 15,165 km
 • trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze

 

Odcinek III: Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem), w zakres którego wchodzą:

 • droga ekspresowa o długości 12,02 km
 • dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok
 • jedna para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód (klasa II) oraz Dankowice Wschód (klasa III)
 • jeden obwód utrzymania drogi

Odcinek IV: obwodnica Oświęcimia - długość 9,04 km

 

Ekspresowe połączenie na Śląsku

Budowa S1 od Bieska-Białej do Mysłowic to kolejny odcinek, po tzw. obejściu Węgierskiej Górki, dzięki któremu trasa S1 będzie bezpieczną i wygodną drogą oraz ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu aż do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1. Jej realizacja jest niezaprzeczalną szansą na rozwój, w szczególności dla mieszkańców Podbeskidzia, Małopolski i Śląska. To najdłuższy z planowanych do budowy lub przebudowy odcinków drogi S1. Trwa już budowa drugiej jezdni S1 od Pyrzowic do Podwarpia. Dla tzw. obejścia Węgierskiej Górki została już podpisana umowa na realizację, a w najbliższych planach jest przebudowa istniejącego odcinka DK1 od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej. Docelowo droga S1 będzie mieć długość 135 km.

 

S1 po nowym śladzie

Droga ekspresowa S1 na odcinku od węzła Kosztowy II w Mysłowicach do węzła Suchy Potok w Bielsku-Białej przebiegać będzie po nowym śladzie. Projekt przyczyni się do przyspieszenia rozwoju regionu Śląska poprzez poprawę warunków wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Co jednak najistotniejsze przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wpłynie na poprawę jakości podróżowania, w tym obniżenia kosztów transportu drogowego.

 

Nowa droga pozwoli również na przejęcie znacznej części ruchu obciążającego obecnie drogi północ - południe, usprawni komunikację z aglomeracją śląską oraz przejazd tranzytowy przez nią. Ponadto z ruchu tranzytowego odciążone zostaną miejscowości zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej DK1 na odcinku między Tychami a Bielskiem-Białą, przez które, z powodu licznych skrzyżowań, ruch jest obecnie znacznie utrudniony.

 

Kalendarium

30 czerwca 2016 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

15 marca 2017 r. - uzgodnienie przez ministra właściwego ds. transportu Programu Inwestycji

październik 2019 r. - ogłoszenie przetargów na trzy odcinki realizacyjne (I-III)

grudzień 2019 r. - ogłoszenie przetargu na IV odcinek realizacyjny

kwiecień 2020 r. - planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” dla odcinków I-III 

lipiec 2020 r. - planowane zawarcie umowy na realizację inwestycji w formule „Projektuj i buduj” dla odcinka IV

2021 - 2023 - planowany okres budowy

 

Kiedy cała S1?

W 2023 roku planowane jest zakończenie budowy całego przebiegu S1. Przed nami budowa kolejnych odcinków:

 

Podwarpie - Dąbrowa Górnicza

 • przebudowa istniejącej drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej
 • długość: 6,950 km
 • węzły: Pogoria, Ząbkowice
 • formuła realizacji: Projektuj i buduj
 • lata realizacji: 2020- 2022
 • Planowana data wszczęcia postępowania przetargowego: październik 2019 r.

węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła)

 • długość: ok 15 km (w tym obwodnica Bierunia o długości 2,1 km)
 • obiekty inżynierskie: 21
 • trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń
 • MOP: Lędziny Wschód II, Lędziny Zachód III
 • formuła realizacji: Projektuj i buduj
 • lata realizacji: 2020-2023
 • Data wszczęcia postepowania przetargowego: 10 października 2019 r.

węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice

 • długość: 15,165 km
 • obiekty inżynierskie: 18
 • trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze
 • formuła realizacji: Projektuj i buduj
 • lata realizacji: 2020-2023
 • Data wszczęcia postępowania przetargowego: 10 października 2019 r.

Dankowice - węzeł Suchy Potok (z węzłem)

 • długość: 12,02 km
 • obiekty inżynierskie: 19
 • dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok
 • MOP: Dankowice Zachód II, Dankowice Wschód III
 • jeden obwód drogowy - Stara wieś
 • formuła realizacji: Projektuj i buduj
 • lata realizacji: 2020-2023
 • Planowana data wszczęcia postępowania przetargowego: październik 2019 r.

https://www.gddkia.g...kolejne-odcinki

 • Like 4

Share this post


Link to post
Share on other sites

Niech się pospieszą z tą S7, bo to jest kluczowa droga, która będzie alternatywą do A1+S1. Przy tak dużym ruchu dwie drogi stolica-południe są niezbędne.

Ciągle na S7 (Kraków-Wawa) są odcinki które jeszcze nie są nawet w przetargu.

Edited by MarioJ

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 godziny temu, MarioJ napisał:

Niech się pospieszą z tą S7, bo to jest kluczowa droga, która będzie alternatywą do A1+S1. Przy tak dużym ruchu dwie drogi stolica-południe są niezbędne.

Ciągle na S7 (Kraków-Wawa) są odcinki które jeszcze nie są nawet w przetargu.

Na S7, Warszawa - Kraków jest obecnie tylko jeden odcinek, który nie jest w przetargu, problemy "ekologiczne". Obwodnica Skarżyska praktycznie na ukończeniu. Tu Kluczowy jest odcinek przed samym Krakowem i obwodnica Krakowa. Oba mają wybranych wykonawców i podpisane umowy (choć jeden z nich raczej nie ma ostatnio dobrego PR). Gorzej jest na odcinku Kraków - Myślenice. Brakuje też rozstrzygnięć co do drogi S52 (Kraków - Bielsko-Biała). 

 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 godziny temu, Author napisał:

Co jest nie tak na odcinku Kraków - Myślenice? 

Nie tyle KRK-Myślenice co KRK- Głogoczów początek BDi

Zakopianka już stoi, kiedyś z Kalwaryjskiej w Krakowie do Głogoczowa dojeżdżałem w 15 minut ale wtedy nie było świateł, teraz światła 14 razy i jedzie się 40 minut, jak dojdzie BDI do Głogoczowa gdzie zaczynie się BDI  pojedziemy ponad 1 godzinę.

Share this post


Link to post
Share on other sites
W dniu 27.09.2019 o 21:49, surfing napisał:

Obwodnica Buczkowice Rybarzowice z S1 do DW 942 na ukończeniu dzisiaj przejechałem rondem kolo dawnego BP (teraz Orlen) w Buczkowicach. Taka ciekawostka, w Szczyrku w piątek wieczorem w centrum trudno było zaparkować

 

Po wybudowaniu S1 z Mysłowic do Bielska w zasięgu Szczyrku (do 1godz jazdy) będzie 3 miliony ludzi.

 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Obwodnica Buczkowic Rybarzowic. Od S1 Rybarzowice do ronda w Buczkowicach przy Stacji Orlen

IMG_20191201_130048.thumb.jpg.e1bb8c2f4cdbc121fe0efc2fc1e51572.jpg

Nowa droga do Szczyrku.

IMG_20191103_111041.jpg

Edited by surfing
 • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, surfing said:

Obwodnica Buczkowic Rybarzowic. Od S1 Rybarzowice do ronda w Buczkowicach przy Stacji Orlen

Nowa droga do Szczyrku.

IMG_20191103_111041.jpg

Niestety ta piękna nowa droga w samym Szczyrku i tuż przed nim niczego nie zmieni, a szkoda.

Ale być może dojazd z i do  Bielska będzie nieco szybszy, ponieważ główny strumień aut ominie miasto Bielsko-Biała.

Na rozwiązanie problemów komunikacyjnych Szczyrku jeszcze trochę poczekamy.

 • Like 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minutę temu, andy-w napisał:

Niestety ta piękna nowa droga w samym Szczyrku i tuż przed nim niczego nie zmieni, a szkoda.

Ale być może dojazd z i do  Bielska będzie nieco szybszy, ponieważ główny strumień aut ominie miasto Bielsko-Biała.

Na rozwiązanie problemów komunikacyjnych Szczyrku jeszcze trochę poczekamy.

Główny strumień i tak omijał BB obwodnicą, wszyscy zjeżdżali w Wilkowicach i pierwszy większy zator tworzył się w Bystrej na Skrzyżowaniu ul.Wyzwolenia z ul.Szczyrkowską.Nowa obwodnica ten korek tylko przeniesie z Bystrej na obwodnice Rybarzowic nic więcej:/  

PS.Dziwnie,że oficjalnie nazywają tą drogę obwodnicą Buczkowic, skoro kierując się na Szczyrk zaraz po jej opuszczeniu kierujemy się na centrum Buczkowic 😂

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minuty temu, pasazer85 napisał:

pierwszy większy zator tworzył się w Bystrej na Skrzyżowaniu ul.Wyzwolenia z ul.Szczyrkowską.Nowa obwodnica ten korek tylko przeniesie z Bystrej na obwodnice Rybarzowic

Korek tworzyły światła w Bystrej szczególnie na dojeździe z S1, rondo w Buczkowicach wydatnie zwiększy przepustowość i płynność dojazdu do Szczyrku, a z obwodnicy najbardziej cieszą się mieszkańcy Bystrej i Mesznej. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minut temu, surfing napisał:

Korek tworzyły światła w Bystrej szczególnie na dojeździe z S1, rondo w Buczkowicach wydatnie zwiększy przepustowość i płynność dojazdu do Szczyrku, a z obwodnicy najbardziej cieszą się mieszkańcy Bystrej i Mesznej.

Czy się ucieszą ( w tym i ja ) to się okaże... Zapchanie ronda masą samochodów z obwodnicy może skutecznie uniemożliwić wjazd samochodom jadącym od B-B,Bystrej i Mesznej.A jak będzie to najbliższe miesiące zweryfikują :D 

Edited by pasazer85

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minuty temu, pasazer85 napisał:

Zapchanie ronda masą samochodów z obwodnicy może skutecznie uniemożliwić wjazd samochodom jadącym od B-B,Bystrej i Mesznej. A jak będzie to najbliższe miesiące zweryfikują

Ups, zapomniałem że to forum narciarskie i tutaj wszyscy jadą do Szczyrku :) Wracając do nowego ronda to nie będzie tak źle dla jadących starą drogą od Bystrej, bo nawet przy dużym ruchu na Szczyrk od obwodnicy, samochody jadące na Bielsko wjeżdżające na  rondo robią przy okazji miejsce wjazdu  dla jadących do Szczyrku starą drogą. Dla mieszkańców najważniejsze że Bystra nie powinna się już korkować i miejscowi łatwo dojadą do Bielska.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minut temu, surfing napisał:

Ups, zapomniałem że to forum narciarskie i tutaj wszyscy jadą do Szczyrku :) Wracając do nowego ronda to nie będzie tak źle dla jadących starą drogą od Bystrej, bo nawet przy dużym ruchu na Szczyrk od obwodnicy, samochody jadące na Bielsko wjeżdżające na  rondo robią przy okazji miejsce wjazdu  dla jadących do Szczyrku starą drogą. Dla mieszkańców najważniejsze że Bystra nie powinna się już korkować i miejscowi łatwo dojadą do Bielska.

Kolego ja to doskonale rozumiem, przejeżdżam tamtędy przynajmniej dwa razy dziennie i wiem jak kształtuje się tam ruch. Bardzo chciał bym abyś miał rację ale jestem sceptyczny,a dlaczego:

Po pierwsze największy ruch  w tygodniu od strony Buczkowic to ludzie jadący do pracy w stronę BB  miedzy godz 5 a 8 rano,później jest spokój, ludzie do Szczyrku w większości celują w godz 9 więc już po szczycie jadących do pracy.Sajgon będzie bo 16 po tabuny będą ciągnąć w obie strony.

Po drugie w weekendy mało kto z miejscowych jedzie w stronę BB,jak już to tak jak cała reszta na narty do Szczyrku.

Tak jak mówiłem najbliższe miesiące wszystko zweryfikują, chciał bym się mylić... 

 

Edited by pasazer85

Share this post


Link to post
Share on other sites

To nie S1 a A1, jednak sporo osób w kraju z tej trasy korzysta ¬¬.

Otwierają obwodnicę Częstochowy.

Niewiele osób w to wierzyło, ale ciężka praca i olbrzymie zaangażowanie wszystkich stron biorących udział w realizacji 20-kilometrowego odcinka A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia przyniosło zakładany efekt. W najbliższy poniedziałek, 23 grudnia, kierowcy skorzystają z nowego odcinka A1, w tym również 4-kilometrowego fragmentu od węzła Częstochowa Blachownia do Częstochowa Południe.

 

https://www.gddkia.g...adowa-obwodnica

 • Like 1
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minut temu, moruniek napisał:

udostępniona do ruchu.

kolejna Dobra Zmiana - zaczynam planować mój wypad do w Szczyrku w 2023 roku

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


www.trentino.pl skionline.tv
partnerzy
ispo.com WorldSkiTest Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Wypożyczalnie i Centra testowe WinterGroup Steinacher und Maier Public Relation
Copyright © 1997-2019
×
×
 • Create New...