Ocena stacji narciarskich
Ocenianie stacji narciarskich zostało zakończone.

Wyniki podamy wkrótce.