skionline.pl Wyślij link znajomemu Wydrukuj Dodaj komentarz

Polityka prywatności

.
 • Podstawa prawna

  Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO.

 • Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych jest właściciel portalu skionline.pl:

  JC MEDIA
  ul. Pileckiego 8d
  43-300 Bielsko-Biała
  e-mail: rodo@skionline.pl
  telefon: +48 33 825 35 03

  Administrator dokłada szczególnej staranności, aby chronić powierzone prywatne dane osób i zapewnia, że przetwarza je zgodnie z prawem, rzetelnie oraz w sposób przejrzysty.

 • Cel przetwarzania danych osobowych

  Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO i w celach marketingowch. Administrator Danych Osobowych powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zliczanie statystyk odwiedzin, dostosowywanie treści reklam. Do tego celu używa plików cookies (tzw. ciasteczek), o których można przeczytać w Polityka cookies.

 • Czas przetwarzania danych osobowych

  Administrator przechowuje dane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 • Prawa Użytkownika

  Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 • Zasady korzystania z serwisu skionline.pl

  Skionline.pl umożliwiając użytkownikom korzystanie z informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem serwisu internetowego www.skionline.pl, podkreśla konieczność pełnego poszanowania praw własności intelektualnej.

 • Skionline.pl informuje, że serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim: znaki towarowe, oryginalne materiały, teksty, zdjęcia, grafikę. Wybór i układ graficzny prezentowanych w nim informacji podlegają również ustawie o ochronie praw autorskich.    

 • Dokumenty dostępne w serwisie i chronione prawami autorskimi oznaczone są znakiem "Copyright  Wszystkie prawa zastrzeżone" a dokumenty, do których prawa autorskie posiadają inne podmioty, oznaczone są informacjami o prawach autorskich. Materiały rozpowszechniane w naszym serwisie internetowym pojawiają się w nim zgodnie z obowiązującymi ustawami i przepisami prawnymi oraz umowami licencyjnymi.

 • Użytkownicy serwisu zobowiązani są do wykorzystywania wszelkich zawartych w nim treści tylko i wyłącznie do osobistego użytku. Powielanie, kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie inne sposoby wykorzystywania zawartości serwisu do celów komercyjnych możliwe jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Skionline.pl  lub uprawnionych do udzielenia takiej zgody organów.

 • Użytkownicy zapewniają, że wszelkie wykorzystywanie materiałów zdobytych za pośrednictwem serwisu i chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, czyli kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie odbywa się za zgodą tych osób lub uprawnionych przez nie organów.

 • Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane działaniami niezgodnymi z zawartymi powyżej zastrzeżeniami.

 • Użytkownicy, udostępniając swoje materiały w naszym serwisie, wyrażają automatycznie zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników. Chodzi tu o wykorzystywanie tychże materiałów tylko i wyłącznie do osobistego użytku. Skionline.pl zastrzega sobie z kolei prawo do zmian redakcyjnych, skrótów, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

 • Skionline.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach

 • Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

 • Skionline.pl zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez Skionline.pl

 • Skionline.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

skionline.pl

powrót

Aktualne wiadomości w twojej poczcie!
Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowy,
bezpłatny narciarski serwis informacyjny skionline.pl
dopisz się do naszego newslettera.


Informacje