Narty - skionline.pl
Jump to content

Guidelines

Rejestracja na forum skionline.pl jest darmowa! Nalegamy jednak, aby przestrzegać zasad które poniżej zostały przedstawione. Jeśli zgadzasz się z zasadami, zaznacz pole "zgadzam się" i przejdź do dalszej części rejestracji. Jeżeli chcesz chciałbyś anulować rejestrację, kliknij Tutaj aby powrócić do głównej strony forum.

1. Nad poprawnością przestrzegania zasad będą czuwać administratorzy i moderatorzy skionline.pl.

2. Wszystkie wypowiedzi wyrażają punkt widzenia użytkownika, który je pisał, zatem ani właściciel forum skionline.pl jak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość wiadomości.

3. Poprzez przyjęcie tych zasad gwarantujesz, że nie będziesz umieszczał żadnych wiadomości o treści obraźliwej, wulgarnej, seksualnej, głoszącej poparcie dla przemocy i dyskryminacji, lub innej, naruszającej prawo.

4. Niedopuszczalne jest zamieszczanie, bez zgody redakcji skionline.pl, treści reklamowych, kryptoreklamy oraz treści komercyjnych.

5. Zabronione jest rejestrowanie loginów (nazwy użytkownika) o treściach reklamowych, a w szczególności zawierających: adres strony internetowej, nazwę firmy, nazwę marki.

6. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

7. Użytkownicy, udostępniając swoje materiały w naszym serwisie, wyrażają automatycznie zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników. Chodzi tu o wykorzystywanie tychże materiałów tylko i wyłącznie do osobistego użytku. Skionline.pl zastrzega sobie z kolei prawo do zmian redakcyjnych, skrótów, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

8. Skionline.pl zastrzega, że korzystanie z forum odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom

9. Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez skionline.pl

10. Skionline.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości forum, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach

11. Skionline.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez właściciela skionline.pl firmę JC MEDIA. ul. Legionów 26/28 lok.A201 43-300 Bielsko-Biała

 

www.trentino.pl skionline.tv
partnerzy
ispo.com WorldSkiTest Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Wypożyczalnie i Centra testowe WinterGroup Steinacher und Maier Public Relation
Copyright © 1997-2021
×
×
  • Create New...