skionline.plstacje Porady wyślij link znajomemu wydrukuj dodaj komentarz

Samochodem na Słowację

2010.01.01
Podane informacje dla zmotoryzowanych zostały opracowane z uwzględnieniem nowej ustawy o transporcie drogowym, która obowiązuje od dnia 1 II 2009 r. Drogi na Słowacji są oznakowane według norm europejskich. Obowiązuje stałe używanie pasów bezpieczeństwa, także w miastach.
Przed jazdą i w jej trakcie obowiązuje całkowity zakaz konsumpcji alkoholu (włącznie z piwem), zabronione jest również używanie substancji uzależniających i prowadzenie samochodu w czasie, kiedy kierowca jeszcze może się znajdować po ich wpływem - dopuszczalny poziom alkoholu w krwi wynosi 0 promili!

Ograniczenia prędkości
Teren zabudowany - 50 km/godz. (jeśli odpowiednie znaki drogowe w danym miejscu nie stanowią inaczej)
Teren niezabudowany - 90 km/godz. (jeśli odpowiednie znaki drogowe w danym miejscu nie stanowią inaczej)
Autostrady i drogi szybkiego ruchu - maks. 130 km/godz., min 80 km/godz.
Autostrady i drogi szybkiego ruchu na terenie zabudowanym - maks. 90 km/godz., min. 65 km/godz.

Oświetlenie pojazdu
Każdy pojazd musi mieć podczas jazdy zapalone światła mijania, poza przypadkami uszkodzenia pojazdu, uniemożliwiającego ich użycie.

Obowiązkowe opony zimowe
Jeśli na jezdni znajduje się zwarta warstwa śniegu, lód lub gołoledź, pojazdy muszą być wyposażone w opony zimowe. Obowiązek ten dotyczy samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 t, które muszą mieć takie opony na wszystkich osiach. Pozostałe pojazdy przeznaczone do przewozu osób i ładunku muszą mieć opony zimowe na co najmniej jednej z osi napędowych. Samochody ciężarowe i autobusy muszą być w okresie od 15 listopada do 31 marca wyposażone w opony zimowe bez względu na warunki pogodowe Wyjątek przewidziano dla jazdy awaryjnej, jeśli na osi zamontowano koło zapasowe lub oponę samonośną.

Parkowanie
Parkowanie w centrum miasta jest dozwolone tylko na wyznaczonych miejscach. W większych miastach stosowane są karty parkingowe. Należy umieścić je w samochodzie na widocznym miejscu. Bilet do parkowania można kupić w parkomatach, w kioskach z gazetami lub z wyrobami tytoniowymi (tzw. trafikach). Parkowanie w strefach zamkniętych dla samochodów karane jest mandatem, zablokowaniem kół lub odwiezieniem (odciągnięciem) samochodu na odległy parking.
Na chodnikach można parkować tylko w takich miejscach, w których dla pieszych pozostanie
jeszcze przejście o szerokości co najmniej 1,5 m.

Zakaz rozmów przez telefon komórkowy podczas jazdy
Podczas jazdy kierowcy mogą prowadzić rozmowy przez telefon komórkowy tylko z wykorzystaniem systemu hands free - zestawu głośno mówiącego.

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i płynności ruchu drogowego
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i płynności ruchu drogowego dopuszcza się osoba,
która:
- naruszy powszechnie obowiązujący przepis prawa, dotyczący bezpieczeństwa i płynności
ruchu drogowego, wskutek czego dojdzie do wypadku drogowego, grzywna 150-800 EUR, zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat (mandat kredytowy do 650 EUR)
- jako kierowca pojazdu przekroczy prędkość określoną w odrębnym przepisie lub przekroczy
prędkość określoną znakiem lub urządzeniem drogowym, grzywna 150-800 EUR, zakaz prowadzenia pojazdów do 3 lat (mandat kredytowy do 650 EUR)
- naruszy zasady ruchu drogowego w sposób inny niż określony pod literami a) - i) (np. przejazd na czerwonym świetle, niezastosowanie się do polecenia policjanta, przekroczenie linii ciągłej, uniemożliwienie bezpiecznego przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu na sygnale, prowadzenie pojazdu bez numeru rejestracyjnego, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, złamanie zakazu wyprzedzania, przekroczenie prędkości itp.) grzywna 60-300 EUR, zakaz prowadzenia pojazdów do 2 lat (mandat kredytowy do 150 EUR)
- postępując w sposób inny niż określono pod literami a) - j), naruszy powszechnie obowiązujący przepis prawa dotyczący bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego (nie ma włączonych świateł, stan techniczny niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego itp.), grzywna do 100 EUR, (mandat kredytowy do 60 EUR)

Opłaty drogowe
Korzystanie z autostrad jest objęte opłatą. W celu dokonania opłaty za przejazd autostradą należy zakupić odpowiednią winietę, którą dostaniemy na przejściach granicznych, pocztach oraz na stacjach benzynowych. Oferta obejmuje winiety o tygodniowym, miesięcznym oraz rocznym okresie ważności.

Ceny winietek:
4,90 € - 7-dniowe (łącznie)
9,90 € - 1-miesięczne (30 dni od daty wystawienia)
36,50 € - roczna (ważna od 1 grudnia 2008 do 31 stycznia 2010)

Brak winietki karany jest mandatem w wysokości jej podwójnej wartości, odpowiedniej dla kategorii danego pojazdu plus obowiązek jej wykupienia. Winietki można nabywać na przejściach granicznych, w niektórych urzędach pocztowych i na stacjach benzynowych.

Paliwo:
Na stacjach benzynowych sprzedaje się benzynę : UNI 91 (Špeciál), UNI SUPER 95 (Super), bezołowiową SUPER (Bleifrei) 95, 98 i ropę (Diesel). Benzyny UNI 91 i UNI 95 są uniwersalne dla wszystkich pojazdów z silnikiem benzynowym. W wybranych stacjach można dostać także bezołowiową benzynę SUPER PLUS 98.

Waluta
Jednostka monetarna: EURO (od 1.1.2009 roku)

Telefon
Słowacja ma bezpośrednie połączenie telefoniczne z większością Państw świata.
Numer kierunkowy na Słowacje - 00421
Numer kierunkowy do Polski - 0048

Ważne numery telefonów:

policja : 158
pomoc drogowa (ASA Slovakia): 18124
pogotowie ratunkowe: 155
straż pożarna: 150
telegramy: 127 (0127)
informacja o numerach telefonicznych miejscowych: 120, 121
informacja o międzynarodowych numerach: 0149
informacja o numerach faksowych: 1260
międzynarodowa komunikacja tel./fax: 132-5

Podane numery telefoniczne są identyczne we wszystkich miastach na Słowacji.

powrót

Aktualne wiadomości w twojej poczcie!
Jeżeli chcesz otrzymywać cotygodniowy,
bezpłatny narciarski serwis informacyjny skionline.pl
dopisz się do naszego newslettera.


Booking.com
Opłaty drogowe
Porady
Ceny paliw
PB95 ON LPG
Austria 0.98 1.03 0.77 EUR
Bułgaria 1.79 1.78 BGN
Czechy 28.83 26.58 CZK
Francja 1.34 1.21 0.86 EUR
Hiszpania 1.14 1.07 0.66 EUR
Niemcy 1.34 1.04 0.55 EUR
Słowacja 1.31 1.00 0.55 EUR
Szwajcaria 1.59 1.79 CHF
Włochy 1.44 1.32 0.59 EUR
Kursy walut
BGN 2.29CHF 4.12CZK 0.17EUR 4.48
partnerzy ispo.com WorldSkiTest Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN
www.trentino.plskionline.tv
YouTube | Facebook | Instagram | newsletter | mobile | RSS | reklama | kontakt | polityka prywatności | polityka cookies
Copyright © 1997-2020