Narty - skionline.pl
Jump to content

Recommended Posts

9 minut temu, szplukasz napisał:

Mietek to tak jak z tymi 2 metrami jak idziesz z Żoną. Głupota, ale dla dobra sprawy przymykam na to oko. Ja to sobie tłumaczę tak, że Policja nie ma czasu słuchać tłumaczeń, że na chwilę, że śpimy w jednym łóżku itd. Ja mieszkam w bloku i w sumie jak idę na rower przez jakiś czas przebywam w przestrzeni publicznej w której mogę kogoś spotkać.

Cześć

I jak idziesz z żoną to dwa metry odstęp??? Weź się nie wygłupiaj. Proszę Cię.

Pozdrowienia

Link to post
Share on other sites
 • Replies 725
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Podałeś  przykłady z całego świata, a szukać nie trzeba daleko, skojarzyło mi się z przypadkami wśród moich bliskich : syn moich znajomych w 2019 wylądował w szpitalu z ciężkim zapaleniem płuc, przyja

Jak nakażą chodzenie w goglach, to przynajmniej czytelnicy tego forum sa co do zasady na takie pomysły dobrze przygotowani... 😃

Trudno nas porównywać z Niemcami czy nawet Czechami. Na ich tle to jesteśmy po prostu wydmuszką i tyle. Jak myśleć pozytywnie jak ten śmieszny człowieczek w postaci ministra zdrowia cały czas straszy.

Posted Images

3 minuty temu, Annaa napisał:

A także blankietowy art. 54 kw, który z kolei stanowi, że:

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych,
podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Tak, właśnie chodziło mi o ten artykuł, tylko że w rozporządzeniu, nie ma słowa o miejscu publicznym, za to wprowadzamy nie znane polskiemu prawu, pojęcie, przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu. Te przepisy są niestety nieostre, są tworzone na szybko, bez konsultacji (lub niewystarczającymi) konsultacjami z prawnikami.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
8 minut temu, surfing napisał:

Maseczki

Projekt zmiany w par. 18 , jutro po południu ostateczna wersja.

18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, przyłbicy, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania:

1) W środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 1a ust. 4 pkt 3a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie

2) W miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, placówkach handlowych i na targowiskach

3) Na terenach zieleni, w szczególności: w parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach, ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na terenie plaż

4) Na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku:

1) Poruszania się przez osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
2) dzieci poniżej 2 lat albo osób, które nie są w stanie zakrywać ust lub nosa z powodu z trudności w oddychaniu albo niezdolnych z do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa.

3. W przypadku legitymowania osoby w celu ustalenia jej tożsamości przez organy uprawnione albo konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby przez inne osoby w związku ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności zawodowych można żądać odkrycia ust i nosa.”.

Tworzymy przepis na szybko, bardzo szybko. Potem poprawiamy, korygujemy i próbujemy go zastosować w praktyce.  

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
3 minuty temu, szplukasz napisał:

Wszystko podciągają pod ten artykuł 54 kw. mandaty za bieganie i rower również. Ja mam wydrukowane przy sobie poniższe oświadczenie o którego podpisanie poproszę policjanta który będzie mi chciał wręczyć mandat

Zbyt cwane to nasze społeczeństwo. Coś czuje że władza powinna jakoś inaczej ukrócić ten problem.

Pamiętacie kawały Radia Erywań?

Słuchacz: Czy to prawda, ze poeta Majakowski popełnił samobójstwo?
RE: Tak, to prawda. Nam nawet udało się zarejestrować jego ostatnie słowa: “Towarzysze, nie strzelajcie!”.

 • Like 2
Link to post
Share on other sites
16 minut temu, szplukasz napisał:

Ja mam wydrukowane przy sobie poniższe oświadczenie o którego podpisanie poproszę policjanta który będzie mi chciał wręczyć mandat. Dyskutować ze służbistami nie mam zamiaru

To oświadczenie to zły pomysł, bo to własnie jest początek dyskusji z policjantem (on nie ma obowiązku nic ci podpisać) są prostsze sposoby wytłumaczenia celu przemieszczania i zakończenia kontroli.

Zresztą dyskutujemy tylko teoretycznie bo ja nie znam nikogo kto dostałby mandat, sam lub w towarzystwie przejeżdżam codziennie na rowerze min 20km i nigdy nie bylem kontrolowany.

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
10 minut temu, surfing napisał:

To oświadczenie to zły pomysł, bo to własnie jest początek dyskusji z policjantem (on nie ma obowiązku nic ci podpisać) są prostsze sposoby wytłumaczenia celu przemieszczania i zakończenia kontroli.

Zresztą dyskutujemy tylko teoretycznie bo ja nie znam nikogo kto dostałby mandat, sam lub w towarzystwie przejeżdżam codziennie na rowerze min 20km i nigdy nie bylem kontrolowany.

To oświadczenie to dupochron jak wiesz że dostaniesz mandat i będziesz musiał się przed sądem tłumaczyć. Ja do tej pory też nie trafiłem na jakiś nadgorliwy patrol. Tydzień temu zostałem spisany za chodzenie po nasypie kolejowym. Było bardzo miło i skończyło się tylko na pouczeniu (zresztą słusznym)

Edited by szplukasz
Link to post
Share on other sites
26 minut temu, szplukasz napisał:

Wszystko podciągają pod ten artykuł 54 kw. mandaty za bieganie i rower również. Ja mam wydrukowane przy sobie poniższe oświadczenie o którego podpisanie poproszę policjanta który będzie mi chciał wręczyć mandat. Dyskutować ze służbistami nie mam zamiaru

Na władzę nie poradzę, jak mawiał?...nie pamiętam. Trafisz na dobrego policjanta- puści Cię. Trafisz na złego i służbistę walnie Ci mandat. Moim zdaniem trzeba się BARDZO postarać ,żeby Cię ukarali. ...Synek Martyniuka jest dobrym przykładem ,że można trafić np. na 30 dni do aresztu za swoje zwoje mózgowe, no ale on się bardzo,bardzo starał...

 

 • Like 3
Link to post
Share on other sites
2 godziny temu, Wujot napisał:

Zawór wypuszcza

Wiem ;) dlatego zaproponowałem Koledze wymianę doświadczeń w temacie wysiłek w masce np pod kontem ochrony przed smogiem w mniej histerycznych o przepraszam historycznych czasach

 

 

Pozdrawiam

mirekn

 • Like 3
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
44 minuty temu, surfing napisał:

To oświadczenie to zły pomysł, bo to własnie jest początek dyskusji z policjantem (on nie ma obowiązku nic ci podpisać) są prostsze sposoby wytłumaczenia celu przemieszczania i zakończenia kontroli.

Zresztą dyskutujemy tylko teoretycznie bo ja nie znam nikogo kto dostałby mandat, sam lub w towarzystwie przejeżdżam codziennie na rowerze min 20km i nigdy nie bylem kontrolowany.

Tu wersja do odczytania:

 

1450252C-0581-48B4-BCEA-03A118EB1B17.jpeg

Link to post
Share on other sites

W skrócie , maska nie obowiązuje: w pracy, biurze , samochodzie - chyba że macie tam kontakt z ludźmi z zewnątrz, rolników, astmatyków.

Nie obowiązuje też w swoim ogrodzie, w lesie i na łące ale na polnej drodze już tak ;) 

  § 18 otrzymuje brzmienie:
 „§ 18. 1. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa:
1)    w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie; 
2)    w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a)    na drogach i placach, 
b)    w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny, 
c)    w  obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), 
d)    na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568). 

2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:
1)    pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem, o którym mowa w pkt 2;
2)    dziecka do ukończenia 4 roku życia;
3)    osoby, która nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4)    osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;
5)    kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
6)    duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;
7)    żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.
3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług w danym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.
4. Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:
1)    organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;
2)    innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.”.
§ 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
prezes rady ministrów

. Przez  budynek użyteczności publicznej, w którym trzeba będzie zakrywać usta i nos, należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, a także budynek biurowy lub socjalny. Z kolei nieruchomością wspólną - zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) jest grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (chodzi np.: o części wspólne budynków wielorodzinnych: klatki schodowe, windy, pralnie itp.). Z uwagi na to, że obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy:
1) zakładów pracy (w tym także biur) - z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym zakładzie obsługę klientów lub interesantów,
2)  budynków użyteczności publicznej - z wyłączeniem osób tam zatrudnionych (niezależnie od podstawy zatrudnienia), chyba że chodzi o osoby wykonujące w danym budynku obsługę klientów lub interesantów,
3) innych miejsc ogólnodostępnych (o publicznym charakterze tj. dostępnych dla nieograniczonej liczby osób) takich jak np.: obiekty handlowe i usługowe
- nie dotyczy on np.: prac rolników w gospodarstwie rolnym czy te z przebywania na terenie prywatnym - jak np.: taras czy własna nieruchomość gruntowa wokół domu. 

Zakłada się, że obowiązek zakrywania ust i nosa będzie dotyczyć wszelkiego sposobu poruszania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym po drogach, nie tylko publicznych) - a zatem środkami komunikacji publicznej, rowerem, motocyklem, skuterem, hulajnogą, pieszo oraz pojazdami samochodowymi (w tym w ramach komercyjnego przewozu osób) - w przypadku tego ostatniego gdy jadą nim osoby sobie obce (inne niż wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące).  

Z uwagi na liczne postulaty w tym zakresie, a przede wszystkim stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii zdecydowano, że granicą, od której dzieci  miały obowiązek zakrywania ust i nosa będzie wiek 4 lat.
W zakresie pkt 2 w ust. 2 w § 18 należy wskazać, że oprócz dzieci do 4 r.ż. może być problem zasłanianiem ust lub nosa w przypadkach spowodowanych stanem zdrowia, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i głębokim, całościowymi zaburzeniami rozwoju (np.: taką, która wiąże się z nadwrażliwością sensoryczną w okolicach twarzy - taką jak spektrum autyzmu, lub fikcjami np. związanymi ze strachem przed śmiercią w związku z zakryciem części twarzy) albo niesamodzielnością. Odnośnie stanu zdrowia, to należy wskazać, że jest to kwestia indywidulana. Podnosi się, że szczególnie z punktu widzenia chorób płuc oraz chorób wewnętrznych nie powinno stosować się żadnych wykluczeń co do zasłaniania ust i nosa, o ile dana osoba przestrzega zaleceń lekarskich.

Co do zasady kierujący środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, z późn zm.), zwanej dalej „u.p.t.z.”, oraz kierujący - w przypadku tzw. przewozów komercyjnych, będą mieli obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Przez styczność rozumie się bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych. 

Natomiast § 18 ust. 2 pkt 7 dopuszcza odprawianie mszy i innych czynności religijnych przez duchownego bez tzw. maseczki.

Z kolei wyłączenie w pkt 8 w § 18 ust. 2 pozwoli wyłączyć z obowiązku zakrywania ust i nosa żołnierzy Sił Zbrojnych RP, żołnierzy wojsk sojuszniczych oraz funkcjonariuszy SKW i SWW w trakcie wykonywania przez nich obowiązków służbowych, w tym także w trakcie przemieszczania się pojazdami służbowymi. Umożliwi to odstępstwo dla wymienionej grupy pod warunkiem, że będą oni stosować środki adekwatne do okoliczności.

Normę ust. 3 w zmienianym § 18 zawarto, gdyż  wprowadzenie dodatkowego warunku oddzielenia stanowisk kasowych przesłoną ochronną (np. pleksi, okienka za szybą np. na poczcie) minimalizowałoby ryzyko transmisji patogenu przy kasie, a jednocześnie pozwoliłoby to personelowi wykonywać prace fizyczne np. przy rozładunku towarów w przyłbicach – kiedy dobra cyrkulacja powietrza jest ważna.

Przepis § 18 ust. 4 ma za zadanie określenie, że będzie konieczne odkrycie twarzy w celu identyfikacji lub weryfikacji tożsamości (co obejmuje także wiek) osoby nie tylko w ramach np.: działalności uprawnionych organów, w tym  Policji czy Straży Granicznej. Bezwzględny nakaz zakrywania usta i nosa nie koresponduje chociażby z:
1) możliwością wypłaty środków zgromadzonych na rachunku bankowym bezpośrednio w oddziale banku, gdzie jest dokonywana identyfikacja wizualna przez kasjera przy realizacji takiej dyspozycji;
2) udzielaniem niektórych świadczeń zdrowotnych;
3) koniecznością sprawdzenia czy dany rodzaj produktu, kupuje osoba pełnoletnia. 


Projekt doprecyzowuje również § 16 ust. 1 pkt 1 w zakresie miejsc, z których ogranicza się korzystanie. Zgodnie z art. 5 pkt 21 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471) terenem zielonym są tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym.

 

Edited by surfing
 • Like 1
 • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
6 godzin temu, Cosworth240 napisał:

Jak nakażą chodzenie w goglach, to przynajmniej czytelnicy tego forum sa co do zasady na takie pomysły dobrze przygotowani... 😃

Nie wszyscy. Niektórzy mają kaski ze zintegrowaną szybką :P

Link to post
Share on other sites
43 minuty temu, Ziemowit napisał:

Nie wszyscy. Niektórzy mają kaski ze zintegrowaną szybką :P

Spokojnie - mam kilka par starych gogli do sprzedania, tylko czekam aż ceny skoczą tak z 500% w górę, jak w przypadku innych tzw. środków ochrony 😉 ...

tymczasem już przebieram nogami, bo zbliża się 12-ta (a więc koniec godzin dla seniorów) i będę mógł się udać do Żabki, aby kupić 10 maseczek w cenie 16,60 zł za 10 szt (1,66 szt.) - pod warunkiem, że jeszcze będą. Biorąc pod uwagę, że ktoś tutaj pisał, że w lutym kupował 100 szt. za 50 zł (50gr./szt.), to jest to jedynie nieco ponad 3-krotna przebitka i jest to niezwykła okazja, bo w aptece zaśpiewano mi 4 zł od sztuki za maseczkę jednorazową... 

 • Like 1
 • Haha 1
Link to post
Share on other sites
15 minut temu, Cosworth240 napisał:

tymczasem już przebieram nogami, bo zbliża się 12-ta (a więc koniec godzin dla seniorów)

,,Kolejka jak zwykle ustawiła się
Wszyscy tu mnie znają, ja ich też
Odliczoną forsę lekko w ręku mnę
Przede mną trzydziestu, nie jest źle
Za 10 minut trzynasta"

 

 

 • Thanks 1
 • Haha 4
Link to post
Share on other sites
3 godziny temu, Cosworth240 napisał:

<ciach>

tymczasem już przebieram nogami, bo zbliża się 12-ta (a więc koniec godzin dla seniorów) i będę mógł się udać do Żabki, aby kupić 10 maseczek w cenie 16,60 zł za 10 szt (1,66 szt.) - pod warunkiem, że jeszcze będą. Biorąc pod uwagę, że ktoś tutaj pisał, że w lutym kupował 100 szt. za 50 zł (50gr./szt.), to jest to jedynie nieco ponad 3-krotna przebitka i jest to niezwykła okazja, bo w aptece zaśpiewano mi 4 zł od sztuki za maseczkę jednorazową... 

No i był powiew czasów mam nadzieje bezpowrotnie minionych - wpadłem do Żabki 12:05; na wycieczkę do sklepu zabrałem ochotnika, dzięki czemu podobnie jak w czasach komuny, zwiększyłem przysługujący przydział z 10 do 20 maseczek; Pani poinformowała mnie, że mam szczęście, bo zostały jej już tylko dwa takie zestawy... i w tym momencie przypomniało mi się to było, jak czuł się człowiek, gdy "coś zdobył"... 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Rozumiem że "władza" nam wprowadza różne nielogiczne rzeczy, ale powiedzcie mi, skąd się wziął ten oddolny szaleńczy wid szycia maseczek w pośpiechu z byle jakiego materiału? Przecież każdy z nas ma w domu jakąś chustę, kominiarkę, itd.

Przysłane przez kolegę, znalezione w necie:

Maseczka.png.309e07897cf30d017a56e57a126e404d.png

 

 

Edited by Gerald
 • Haha 5
Link to post
Share on other sites

Maski obowiązkowe aż do wynalezienia szczepionki. No to grubo się zaczyna robić. 

W samym temacie rozporządzenia to raczej mus jest jej używania w lesie czy to biegając czy na rowerze a nawet nartach. Dobrze to rozumuję czy nie bardzo? 

 • Like 1
Link to post
Share on other sites
12 minut temu, Author napisał:

W samym temacie rozporządzenia to raczej mus jest jej używania w lesie czy to biegając czy na rowerze a nawet nartach. Dobrze to rozumuję czy nie bardzo? 

 

22 godziny temu, surfing napisał:

W skrócie , maska nie obowiązuje: w pracy, biurze , samochodzie - chyba że macie tam kontakt z ludźmi z zewnątrz, rolników, astmatyków.

Nie obowiązuje  w lesie i na łące, ale na polnej lub leśnej drodze już tak ;) 

Na rowerze jeżdżę  w chirurgicznej na brodzie, łatwo mogę nasunąć w razie potrzeby odwiedzenia sklepu.

Link to post
Share on other sites
Godzinę temu, Author napisał:

Maski obowiązkowe aż do wynalezienia szczepionki. No to grubo się zaczyna robić. 

W samym temacie rozporządzenia to raczej mus jest jej używania w lesie czy to biegając czy na rowerze a nawet nartach. Dobrze to rozumuję czy nie bardzo? 

Jak nikt Cię nie widzi to nie musisz nosić. Jeśli cię widzą to lepiej mieć ją naciągniętą na facjatę bo kara pińcet. :) 

Coś czuję, że zanim obowiązek noszenia masek zostanie całkowicie zniesiony to zdążysz się trochę zestarzeć. :)

Edited by Ziemowit
Link to post
Share on other sites
W dniu 14.04.2020 o 18:03, Mitek napisał:

Cześć

Wożę ze sobą w plecaku oprócz komputera zestaw (trzy maseczki, trzy pary rękawiczek) w razie czego. Zapewniam Cię, że jak ktoś się przyczepi i będzie próbował mnie ukarać czy w inny sposób szykanować pomimo mojej dbałości, to żeby mnie ująć będzie mnie musiał zastrzelić albo użyć środków przymusu bezpośredniego w celu zatrzymania.

Pozdrowienia

Cześć

Wczoraj musiałem korzystać z samochodu (dzień zakupowy, rozwożenie po seniorach itd.) więc do pracy w dobie maseczkowej jechałem do pracy pierwszy raz dzisiaj. I co...?

I d......a wielka. Cały misternie układany plan walki o prawa jednostki legł w gruzach w ciągu sekund. Rybelek powiedział, ze jak nie będę miał przynajmniej chustki na twarzy to ze mną nie pojedzie a jak zapłacę mandat to się przez rok piwa nie napiję i ... skończyło się rumakowanie... :)

Pozdrowienia

 • Haha 3
Link to post
Share on other sites
14 godzin temu, Ziemowit napisał:

Jak nikt Cię nie widzi to nie musisz nosić. Jeśli cię widzą to lepiej mieć ją naciągniętą na facjatę bo kara pińcet. :) 

Coś czuję, że zanim obowiązek noszenia masek zostanie całkowicie zniesiony to zdążysz się trochę zestarzeć. :)

Tu nie chodzi o życie w ciągłej konspiracji. Tu nie chodzi o fakt musu bo jadę do pracy czy w mieście. To chodzi o prosty temat typu wycieczka piesza a dajmy przykład Rysianki czy Raczy. Nie da się wykluczyć, że pojawią się patrole SG w rejonach samej granicy jak to bywało dawniej. I co cały dzień w masce drżąc czy ktoś nie widzi? Chyba Tatry w końcu otworzą to też tam wysoko w masce trzeba być? To jest kłopot a nie pójście w masce do sklepu czy urzędu. Tym bardziej jak to ma trwać długo choć mam nadzieję, że obecne pachołki zostaną obalone ze stołków. 

Link to post
Share on other sites
 • JC locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
 • Similar Content

  • By surfing
   Przeniosłem do osobnego tematu aby inni mieli szanse przeczytać, trochę ku pokrzepieniu serc.
   Przykładem że wirus nie jest tak groźny jak go media przedstawiają będą wydarzenia w gminie Bestwina, temat znam nie tylko z internetu bo mieszkam w pobliżu, a na rowerze przejeżdżam rekreacyjnie w tych okolicach kilka razy w tygodniu.
    
                                                                     Epidemia strachu w gminie Bestwina, czyli nie taki straszny koronawirus jak go media malują
   Pani Doktor i jej mąż wrócili z nart w Austrii 8 marca,  lekarka wróciła do pracy 09 marca i pracowała do 17 marca zarówno w swoim ośrodku zdrowia jak i sąsiedniej gminie Czechowice-Dziedzice (45 tyś mieszkańców) przy kopalni Silesia i Rafinerii. 17 marca potwierdzono zakażenie koronawirusem u męża lekarki. Wówczas lekarka zamknęła swój gabinet i poddała się kwarantannie. Jednak 20 marca badania potwierdziły, że także ona jest zakażona.
   https://dziennikzachodni.pl/lekarka-z-bestwiny-ma-koronawirusa-przepraszam-pacjentow-kwarantanna-objela-polowe-wsi-w-ktorej-mieszka/ar/c1-14872587
   W efekcie setki ludzi na kwarantannie i osobista tragedia Pani Doktor – zmarł jej mąż na zawał, zaszczuty przez mieszkańców i internautów .
   Teoretycznie i zgodnie z tym jak straszą nas media i Minister Zdrowia po dwóch miesiącach od tego wydarzenia w powiecie bielskim powinna być gigantyczna ilość zarażonych i zmarłych, mając dodatkowo na względzie że domownicy osób na kwarantannie według ówczesnych przepisów normalnie pracowali u dwóch największych pracodawców czyli Rafinerii i kopalni - zakłady te pracują bez przerw.
   Sytuacja w liczbach po 7 tygodniach od rozpoczęcia zarażania przez pacjenta zero. 2 zarażonych, 1 zmarły  (mąż lekarki- zmarł na zawał)
    

    
   Sanepid B-B 23.04.2020
   Bielsko-Biała i powiat bielski: 330 000 mieszkańców
   Liczba osób hospitalizowanych 4
   Łączna liczba osób u których stwierdzono wynik dodatni 54
   Łączna liczba ozdrowieńców 10
    

    
   Nie zapominajcie że ludzie umierali i będą umierać, tylko w Polsce umarło dzisiaj 1100 osób, codziennie umiera na raka 30 młodych ludzi., tyle samo ginie na drogach, ale narracja w mediach jest taka jakby do tej pory nikt nie chorował , nikt nie umierał, aż tu nagle wirus..
   Mieszkam na południu Polski w gminie niedaleko Bielska-Białej  w której dnia dzisiejszego nie ma żadnego zarażonego, pomimo że mieszka tu dużo ludzi którzy wrócili w marcu z Alp (w tym i ja).Flattach Austria ta sama sytuacja wszyscy mieszkańcy bez wirusa - mimo iż każdy dom to pensjonat w których do 15.03. przebywało towarzystwo z całej Europy.
   Więc na razie budujcie odporność, idźcie na słońce, zadbajcie o dietę i ruch.
   Pozdrawiam
  • By surfing
   Podróż powrotną do domu po pobycie na lodowcu Molltaler  rozpocząłem w sobotę 14.03.2020 około godz 10:00.
   Lodowiec bardzo pozytywnie mnie zaskoczył ze względu na dużą ilość opcji trudnych zjazdów pozatrasowych.

   Ze względu na sytuację związaną z epidemią strachu bacznie obserwowałem komunikaty na temat ewentualnych utrudnień powrotu do domu, słuchałem też radia.
   W czwartek 12.03 wieczorem Słowacy ogłosili że za 4 godziny  o północy zamykają swoje granice dla wszystkich oprócz swoich, pomyślałem spokojnie można przez Czechy, a pewnie jutro KE nakaże Słowacji umożliwienie powrotu do domu dla Obywateli UE.
   Postanowiłem  spróbować wrócić przez Słowację tak jak przyjechałem,w końcu jeździłem w ośrodku Słowackiej firmy, opłaciłem też przejazd po Słowackich drogach w dwie strony, cały czas liczyłem że jeszcze w ciągu tych paru godzin coś się zmieni i Słowacy pozwolą na tranzyt. Niestety na granicy pod Bratysławą(na szczęście nie było kolejki) Słowacy poinformowali mnie że mogę wracać do Polski przez Czechy.
   Jak zaplanowałem w planie awaryjny dalej turystycznie drogą B49 wzdłuż granicy na Breclav, niestety granica zabarykadowana radiowozem, inne ,,zielone granice” też, pozostał Mikulow gdzie  okazało się że Polaków nie przepuszczają (po interwencjach Czesi zgodzili się rano w niedzielę na tranzyt,  w sobotę do południa też puszczali, czyli miałem wyjątkowy niefart)
   Na granicy w Mikulowie nerwowo, szykowała się blokada granicy przez Polaków, służby czeskie chamskie i bezczelne jak za czasów komuny, nie mieli litości nawet dla rodziców jadących z ciężko chorym dzieckiem które było przykute do wózka inwalidzkiego.
   Taką kartkę dostaliśmy od Czechów na granicy w Mikulowie

    
   B49 Austria

    
   W Mikulowie zrobiło się już ciemno, po kilku telefonach i rozmowach z innymi Polakami decyzja kierunek Passau Niemcy. W tej nerwowej atmosferze ruszyłem autostradą i zaraz flesz-zdjęcie  za szybkość.
   Nasze media źle zinterpretowały czwartkowy komunikat Czechów pisząc że zakaz nie dotyczy Polaków. 


    
    
    
   Niemcy
   Na granicy A/D  22:00 bez korków i kontroli, ale było 30km/h i stało już wojsko z długą bronią, pierwszy parking i decyzja - nocleg w hotelu Passau po przejechaniu prawie 1000km.
   Passau piękne miasto w którym dla nas historia zatoczyła koło i wróciliśmy tu pierwszy raz po latach. Hotel z wyjątkowo sympatyczną obsługą i biblią przy łóżku, w pokoju czajnik umożliwił zjedzenie kolacji o północy, a rano napełnienie termosów na drogę. Przy śniadaniu obsługa pozwoliła zabrać ze sobą bułeczki na czarną godzinę (przydały się na granicy D/PL).
   Taki widok z okna hotelu zablokowany z automatu przez Booking przy dodawaniu opinii.
    
    
   Rano po śniadaniu wycieczka po Passau, wejście na Zamek,  Stare Miasto,  Katedra (ponad 100 osób na mszy w Niemczech to niecodzienny widok), kawa na Rynku i w drogę , nigdy nie jechałem przez malowniczą Bawarię, dodatkową atrakcją jazdy przez Niemcy były odcinki bez ograniczeń prędkości

   .
    
   Granica D/PL nawigacja pokazywało 2 godz stania, w praktyce  1,5km staliśmy 8 godzin!. Przydały się termosy, zapasy wody i owoców. Polska godz. 01:00 w domu rano 08:00 z przerwami na drzemkę.
    
    
   Przejechaliśmy 2 tyś kilometrów (miało być 760km) i po 46 godzinach dotarliśmy do domu.

    
   Słowacy zamknęli granicę w piątek w kilka godzin po komunikacie, Czesi zostawili jeden dzień  (zamknęli w sobotę) ale komunikat był mylący lub złe przetłumaczony i sugerował że ograniczenia nie dotyczą Polaków. Nikt z forum też mi nie mi nie podpowiedział ,,uciekaj'' pod moją czwartkową relacją,  telefon  ,,uciekajcie" otrzymaliśmy od naszych Austriackich znajomych dopiero w piątek o 22:00 .
   Zadaje  pytanie, czy epidemia strachu upoważnia do tak drastycznych ograniczeń praw obywateli UE, czy nie można było zamknięcia granic zrobić tak po prostu po ludzku i dać czas na powrót  3 dni do niedziel lub umożliwić stały  tranzyt jak to obowiązuje cały czas w Austrii i Niemczech.
   Mówią że co cię nie zabije to cię wzmocni , nas wzmocniło.
    
    
  • By andy-w
   Od kilku, kilkunastu tygodni mamy koronę i z tego powodu ominęło nas masę zaplanowanych i niezaplanowanych wydarzeń.
   Od zwariowania i tęsknoty za nowymi przygodami ratują nas wspomnienia. Wpisujcie tu to co dokładnie rok temu się ciekawego wydarzyło zwłaszcza w nartach.
   Ja 14 kwietnia 2019 zakończyłem sezon na Chopoku w doborowym towarzystwie. To był 56 dzień na nartach w sezonie 2018/2019.
   20190414_133437.mp4


  • By surfing
   W związku z wydanym dzisiaj 03.04.2020 zakazem wstępu do lasu na terytorium całej Polski i oświadczam że nie zamierzam się stosować do absurdalnych, niczym nie uzasadnionych zakazów! 
   Zamykana jest przestrzeń do izolacji, nie można w odosobnieniu dotrzeć do pracy, sklepu, apteki, bo na chodnikach oblężenie... przez pozamykane parki i skwery, które niejednokrotnie umożliwiały spokojne dotarcie do pracy, pozamykano bezpieczne ciągi komunikacyjne dla pieszych i rowerzystów i wyrzucono ich na ulicę (podobno dla ich bezpieczeństwa), teraz zamykanie lasów, w obawie przed czym? 
   Decydenci zastanówcie się trochę póki nie jest za późno, bo ci którzy jeszcze są zdrowi rozchorują się w końcu i umrą  bynajmniej nie na koronowirusa.
   Nie zapominajcie że ludzie umierali i będą umierać, tylko  w Polsce umarło dzisiaj 1100 osób, codziennie umiera na raka 30 młodych ludzi., tyle samo ginie na drogach, ale narracja jest taka  się jakby do tej pory nikt nie chorował , nikt nie umierał, aż tu nagle wirus..
    
   Bezmyślna decyzją zabieracie ludziom jedyną szansę aby nie oszaleć - samotna jazda na rowerze w lesie  zgodnie z poniższymi zasadami  #zdrowiejwlesie   #bądźbezpiecznywlesie

  • By JC
   Postanowiłem napisać ten post, ponieważ jestem bardzo miło zaskoczony przez bank Santander, w którym mam konta: prywatne i firmowe. 
   Kilka dni temu logując się do mojego konta, przeczytałem, że w związku z obecną sytuacją mogę wnioskować o karencję w spłacie kredytu.
   Postanowiłem skorzystać z oferty i przeszedłem na stronę, gdzie znajdował się wniosek. Ku mojemu zaskoczeniu, wniosek liczył tylko kilka zdań, 4 kratki do zaznaczenia zgody i klawisz Wyślij. Złożenie wniosku trwało moment!
   Odpowiedź przyszła na drugi dzień smsem, otrzymałem karencję na 6 miesięcy. Dodam, że dostałem karencję na prywatny kredyt hipoteczny oraz na kredyt firmowy.
   Dzisiaj ponowne miłe zaskoczenie, Santander poinformował mnie, że zawiesza mi opłaty za prowadzenie konta.
   Jak u Was to wygląda?

Booking.com


www.trentino.pl skionline.tv
partnerzy
ispo.com WorldSkiTest Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN Wypożyczalnie i Centra testowe WinterGroup Steinacher und Maier Public Relation
Copyright © 1997-2019
×
×
 • Create New...